Działka 5458 m2 w OPOLE

 • Cena: 1 234 480 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 226,18 PLN (~58,45 USD, ~53,63 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 5 458
 • Lokalizacja: Opole , opolskie
 • Data dodania: 28.02.2017
 • Data wygaśnięcia: 29.04.2017

Opis dodatkowy:

Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8224Ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129

w skład której wchodzą:
- działka nr 422/2 k. m. 8 o obszarze 0,4674 ha, obręb ewidencyjny 0055 Gosławice,
- działka nr 518 k. m. 10 o obszarze 0,0784 ha, obręb ewidencyjny 0118 Zakrzów.
Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej KW OP1O/00076466/2, prawo własności jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej. Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) przedmiotu przetargu wynosi 1 300.000,00 zł
(słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
Wadium 130 000,00 zł
( słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 12.00 w budynku nr 5 pok. nr 8 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie jw. na rachunek Politechniki Opolskiej o numerze 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 do dnia 9 maja 2017 r. z adnotacją „Wadium – Przetarg – Oleska 129”.
Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w sekretariacie Kanclerza Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek nr 5) pok. nr 8 do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Oleska 129”.
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.po.opole.pl), na stronie www.po.opole.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku nr 5 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.
Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8349 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.Kontakt:
Politechnika Opolska
tel: 77 449 83 49
a.bodzioch@po.opole.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe