Działka 35 m2 w LASOWICE WIELKIE

 • Cena: 291 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 8,31 PLN (~2,09 USD, ~1,94 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 35
 • Lokalizacja: kluczborski , opolskie
 • Data dodania: 03.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 02.05.2017

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu pisemnym nieograniczonym

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie, 31-358 Kraków, ul. Janogórska 11
NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejetru Sądowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa
– Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 511 925 759,22 PLN wniesiony w całości

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lasowicach Wielkich, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/22 k.m. 5 o powierzchni 0,0035 ha, obręb Lasowice Wielkie, gmina Lasowice Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku – Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00043940/4.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 24/22 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywców i każdoczesnych użytkowników wieczystych bądź właścicieli na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce o treści prawidłowo zabezpieczającej interes Spolki.

Cena wywoławcza wynosi – 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100).

Termin i miejsce składania ofert: 24.03.2017 r. do godz.10:00 w kancelarii (pokój nr 04) TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, ul. Waryńskiego 1.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).

Informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Waryńskiego 1, pokój nr 06 oraz telefonicznie Pani Anna Blochel tel. 77 889 93 78; kom. 601 484 233.
Szczegołowe warunki przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie: www.tauron-nieruchomości.plKontakt:
TAURON Dystrybucja S.A
tel: 601-484-233
anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe