Działka 65900 m2 w IŁOWA

 • Cena: 688 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,01 PLN (~0,00 USD, ~0,00 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 65 900
 • Lokalizacja: żagański , lubuskie
 • Data dodania: 08.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 07.05.2017

Opis dodatkowy:

ZARZĄDZENIE NR 14.2017 r.
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
Z DNIA 07.03.2017 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Czyżówek gm. Iłowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, i 2, w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2016.2147 z późniejszymi zmianami) Starosta Żagański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
§ 1
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Czyżówek gmina Iłowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 30 września 2019 r
§ 2
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykaz o którym mowa w § 1 Zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl oraz opublikowane na stronach internetowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brak zastrzeżeń
formalno-prawnych
STAROSTA
Henryk Janowicz


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 14.2017
z dnia 07.03.2017 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Czyżówek gm. Iłowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej

(Tabela w zdjęciu)

Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. i zgodnie z Uchwałą Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
Płatność : czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
Termin zagospodarowania: z dniem podpisania umowy


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia: 08.03.2017 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła: Anna Kudyba
STAROSTA
Henryk JanowiczKontakt:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
tel: 068 477 58 01
starostwo@powiatzaganski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe