Działka 2566 m2 w ZIELONA GÓRA

 • Cena: 261 372 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 101,86 PLN (~25,67 USD, ~23,83 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 2 566
 • Lokalizacja: Zielona Góra , lubuskie
 • Data dodania: 08.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 07.05.2017

Opis dodatkowy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ KISIELIN ”
ul. os. Pomorskie 8 w Zielonej Górze
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym
Nr 6/2017
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na os. Śląskim
w Zielonej Górze
wpisanej do księgi wieczystej KW ZG1E/00106950/3

Nieruchomość stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów
Nr 393/28, obręb 42 o powierzchni 2 566,00 m²

Cena wywoławcza za działkę wynosi 268 700,00 zł netto, wadium 20 000,00 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Teren , na którym położona jest nieruchomość posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej
w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą Nr LXXV/667/06 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24.10.2006r.
Zgodnie z tym planem przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem „1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”
w Zielonej Górze, os. Pomorskie 8 w terminie do dnia 16.03.2017r. do godz. 9.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej
dz. Nr 393/28”.

Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 10.00
w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.
Wadium należy wpłacić na konto SM „KISIELIN” w Zielonej Górze
najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty
Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 6148 4926

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć
„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 393/28”
oraz podać nazwę podmiotu, osoby prawnej lub fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.
Wadium przepada na rzecz SM „ KISIELIN” w przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę nieruchomości od zawarcia umowy kupna – sprzedaży jak i w innych wskazanych w regulaminie.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej
www. smkisielin.pl

Szczegółowe warunki przetargu i informacje można uzyskać w dziale
Eksploatacyjno – Technicznym Spółdzielni , tel. 68 3209313, 68 3209811.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , a także unieważnienia
przetargu ofertowego bez podania przyczyny.Kontakt:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KISIELIN”
tel: 68 3209313
t.grzelczyk@smkisielin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe