Działka 64600 m2 w ŚWIERCZÓW

 • Cena: 361 594 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 5,60 PLN (~1,44 USD, ~1,32 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 64 600
 • Lokalizacja: namysłowski , opolskie
 • Data dodania: 14.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 13.05.2017

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz §3 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza V
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10 czerwca 2016 roku.


L.p.: 1

Miejscowość położenie: Miodary

Nr działki: 57/1

Pow. (ha): 6.4600

KW: OP1U/00066185/0

Opis nieruchomości: przeznaczenie, obciążenie, zobowiązanie nieruchomości: Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.B/AG – tereny aktywizacji gospodarczej. Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania: Sprzedaż - przetarg nieograniczony

Cena nieruchomości netto: 380000.00 zł


Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 11.04.2017 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.Kontakt:
Urząd Gminy Świerczów
tel: (077) 4196170 wew. 17
ug_rolnictwo@swierczow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe