Działka 3400 m2 w WOLA UHRUSKA

 • Cena: 13 226 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 3,89 PLN (~0,98 USD, ~0,91 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 3 400
 • Lokalizacja: chełmski , lubelskie
 • Data dodania: 15.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 14.05.2017

Opis dodatkowy:

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 r.
Wójta Gminy Wola Uhruska
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 13 i art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz wykonując uchwałę Nr VII/53/2003 Rady gminy Wola Uhruska z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 197, poz. 3764 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
§ 1
Przeznacza się sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dla rolników indywidualnych spełniających kryteria ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Uhruska w terminie 21 dni od dnia wydania zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierz się Zastępcy Wójta Gminy
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Wola Uhruska
z dnia 14 marca 2017 r.

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

(Tabela w zdjeciu)

Termin składania wniosków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zem.) upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r.Kontakt:
Urząd Gminy Wola Uhruska
tel: (0-82) 5 915 003
wolauhruska@lubelskie.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe