Działka 21374 m2 w ZGIERZ

 • Cena: 4 356 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,20 PLN (~0,05 USD, ~0,05 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 21 374
 • Lokalizacja: zgierski , łódzkie
 • Data dodania: 15.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 14.05.2017

Opis dodatkowy:

Zarządzenie Nr 51/VII/2017
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 887/17, 887/18, 887/19, 887/20, 887/21, 887/22, 887/23, 887/24, 887/25, 887/26, 887/27, 887/28, 887/29, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, 889/6, 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, położone w 140 obrębie miasta Zgierza przy Drodze bez Nazwy, ulicy Zawilcowej 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, Ciosnowskiej 131, 133, 135, 137, 139 oraz Karpackiej 2,4,6,8

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260)

zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, działki gruntów, położone w 140 obrębie miasta Zgierza o powierzchni łącznej 21374 m2, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
- 887/17 o powierzchni 835 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 6a,
- 887/18 o powierzchni 765 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 6,
- 887/19 o powierzchni 1671 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 6b,
- 887/20 o powierzchni 1666 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 6c,
- 887/21 o powierzchni 1255 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 139,
- 887/22 o powierzchni 1157 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 137,
- 887/23 o powierzchni 1489 m2 oznaczona jako Droga bez Nazwy,
- 887/24 o powierzchni 805 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4a,
- 887/25 o powierzchni 558 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4,
- 887/26 o powierzchni 1384 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4b,
- 887/27 o powierzchni 1393 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4c,
- 887/28 o powierzchni 744 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 135,
- 887/29 o powierzchni 494 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 133,
- 889/1 o powierzchni 240 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4,
- 889/2 o powierzchni 779 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 2,
- 889/3 o powierzchni 764 m2 położona przy ulicy Karpackiej 8,
- 889/4 o powierzchni 240 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4b,
- 889/5 o powierzchni 1557 m2 położona przy ulicy Karpackiej 6,
- 889/6 o powierzchni 239 m2 położona przy ulicy Zawilcowej 4c,
- 889/7 o powierzchni 1558 m2 położona przy ulicy Karpackiej 4,
- 889/8 o powierzchni 201 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 133,
- 889/9 o powierzchni 735 m2 położona przy ulicy Ciosnowskiej 131,
- 889/10 o powierzchni 845 m2 położona przy ulicy Karpackiej 2,
2. Działki gruntu, o których mowa w § 1 ust. 1 stanowią własność Gminy Miasto Zgierz, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00019293/4.
§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznaczony jest pod uprawy role.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Załącznik do zarządzenia Nr 51/VII/2017
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 14 marca 2017 roku
WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ustalam:
obejmujący niżej opisane działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na uprawy rolne

Oznaczenie i położenie nieruchomości:
Nieruchomości położone w 140 obrębie miasta Zgierza, o powierzchni łącznej 21374 m², wg. wypisu z rejestru gruntów, oznaczone numerami ewidencyjnymi: -887/17 poł. przy ul. Zawilcowej 6a, pow. 835 m2 -887/18 poł. przy ul. Zawilcowej 6, pow. 765 m2 -887/19 poł. przy ul. Zawilcowej 6b, pow. 1671m2 -887/20 poł. przy ul. Zawilcowej 6c, pow. 1666m2 -887/21 poł. przy ul. Ciosnowskiej 139, pow. 1255m2 -887/22 poł. przy ulicy Ciosnowskiej 137, pow. 1157 m2 -887/23 oznaczona jako Droga bez Nazwy, -887/24 poł. przy ulicy Zawilcowej 4a, pow. 805 m2 -887/25 poł. przy ulicy Zawilcowej 4, pow. 558 m2 -887/26 poł. przy ulicy Zawilcowej 4b, pow. 1384 m2 -887/27 poł. przy ulicy Zawilcowej 4c, pow. 1393 m2 -887/28 poł. przy ulicy Ciosnowskiej 135, pow. 744 m2 -887/29 poł. przy ulicy Ciosnowskiej 133, pow. 494 m2 -889/1 poł. przy ulicy Zawilcowej 4, pow. 240 m2 -889/2 poł. przy ulicy Zawilcowej 2, pow. 779 m2 -889/3 poł. przy ulicy Karpackiej 8, pow. 764 m2 -889/4 poł. przy ulicy Zawilcowej 4b, pow. 240 m2 -889/5 poł. przy ulicy Karpackiej 6, pow. 1557 m2 -889/6 poł. przy ulicy Zawilcowej 4c, pow. 239 m2 -889/7 poł. przy ulicy Karpackiej 4, pow. 1558 m2 -889/8 poł. przy ulicy Ciosnowskiej 133, pow. 201 m2 -889/9 poł. przy ulicy Ciosnowskiej 131, pow. 735 m2 -889/10 poł. przy ulicy Karpackiej 2, pow. 845 m2 objęte księgą wieczystą
KW Nr LD1G/00019293/4; w dz. I, działki gruntu nr:
887/17 poł. przy ul. Zawilcowej 6a, 887/18 poł. przy ul. Zawicowej 6, 887/19 poł. przy ul. Zawilcowej 6b, 887/20 poł. przy ul. Zawilcowej 6c, 887/21 poł.przy ul. Ciosnowskiej 139, 887/22 poł. przy ul. Ciosnowskiej 137, 887/23 – bez adresu, 887/24 poł. przy ul. Zawilcowej 4a, 887/25 poł. przy ul. Zawilcowej 4, 887/26 poł. przy ul. Zawilcowej 4b, 887/27 poł. przy ul. Zawilcowej 4c, 887/28 poł. przy ul. Ciosnowskiej 135, 887/29 poł. przy ul. Ciosnowskiej 133, 889/1 poł. przy ul. Zawilcowej 4, 889/2 poł. przy ul. Zawilcowej 2, 889/3 poł. przy ul. Karpackiej 8, 889/4 poł. przy ul. Zawilcowej 4b, 889/5 poł. przy ul. Karpackiej 6, 889/6 poł. przy ul. Zawilcowej 4c, 889/7 poł. przy ul. Karpackiej 4, 889/8 poł. przy ul. Ciosnowskiej 133, 889/9 poł. przy ul. Ciosnowskiej 131, 889/10 poł. przy ul. Karpackiej 2, 889/11 poł. przy ul. Ciosnowskiej, 889/12 poł. przy ul. Karpackiej,
o pow. 2,4176 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i IV brak wpisów.

Opis przedmiotu dzierżawy:
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni łącznej 21374 m² w kształcie wielokąta, z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywane nieruchomości będą wykorzystywane na uprawy rolne.

Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli wynosić będzie 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) w stosunku rocznym.
Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1, za rok 2017 płatny jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, czynsz za kolejne lata płatny jest z góry w terminie do dnia 31-go marca każdego roku proporcjonalnie do czasu trwania umowy, bez uprzedniego wezwania.
Czynsz, o którym mowa w pkt 1 będzie począwszy od miesiąca marca 2018 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3, tel. (42) 714-31-83 lub 714-31-88.Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (042) 714 31 88
iwieczorek@umz.zgierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe