Działka 163 m2 w ŻAGAŃ

 • Cena: 2 496 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 15,31 PLN (~3,86 USD, ~3,58 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 163
 • Lokalizacja: żagański , lubuskie
 • Data dodania: 15.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 14.05.2017

Opis dodatkowy:

Zarząd Powiatu Żagańskiego
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

(Tabela w zdjęciu)

Niniejszy przetarg jest przetargiem ustnym ograniczonym do współwłaścicieli działki oraz właścicieli działek sąsiednich nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości w celu umożliwienia poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Przetarg odbędzie się 21.04.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.04.2017 r w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 27.02.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetagu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05.
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl;



Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
tel: 068 477 58 01
starostwo@powiatzaganski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe