Działka 4200 m2 w WŁODAWA

 • Cena: 129 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,03 PLN (~0,01 USD, ~0,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 4 200
 • Lokalizacja: włodawski , lubelskie
 • Data dodania: 17.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 16.05.2017

Opis dodatkowy:

Włodawa dn. 17.03.2017 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 4 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Włodawy
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
pod uprawy polowe
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie :

(tabela w zdjęciu)

1. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w formie przetargu przeznaczone są pod uprawy rolnicze.

2. Dzierżawca nie może poddzierżawiać wydzierżawionych nieruchomości rolnych osobom trzecim.

3. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do ukazania granic geodezyjnych.

4. W przypadku stwierdzenia przez wydzierżawiającego niestosowania powyższych zaleceń przez dzierżawcę, umowa dzierżawna może być rozwiązana.

Nieruchomości są wolne od obciażeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2017 r. (wtorek) godz. 10.00.

Miejsce przetargu - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26.

W a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej dla licytowanej działki może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 11.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S.A. I 0. we Włodawie Nr 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg na dzierżawę, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaz jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie .
Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie stanowiła roczny wymiar czynszu dzierżawnego, nie obejmuje ona innych oplat zwiazanych z dzierżawą gruntów. Czynsz za 2017 rok należy uregulować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, za kolejne lata do 30 marca danego roku.

Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we
Włodawie Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 w terminie określonym w umowie dzierżawnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy nieruchomości rolnych pod uprawy polowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 w godz. 7.30-15.00 (poniedziałek - piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32.Kontakt:
Urząd Miasta Włodawa
tel: /0-82/ 5721 444 wew. 23
info@um.wlodawa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe