Działka 954 m2 w NYSA

 • Cena: 69 432 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 72,78 PLN (~18,81 USD, ~17,26 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 954
 • Lokalizacja: nyski , opolskie
 • Data dodania: 05.04.2017
 • Data ostatniej edycji: 08.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 04.06.2017

Opis dodatkowy:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych
nieruchomości gruntowe niezabudowane,
położone w obrębie Górna Wieś, miasto Nysa

Przetargi odbędą się w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, w dniu 20.04.2017r., począwszy od godz. 12:00.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:


Lp. 1.

Gmina: Nysa

Obręb: Górna Wieś

Numer działki: 15/9

Arkusz mapy: 54

Powierzchnia (ha)
ogółem: 0,0954
w tym: B - 0,0954

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT: 71 400,00 zł

Kwota wadium: 7 200 zł

Minimalna wysokość postąpienia: 800 złLp. 2.

Gmina: Nysa

Obręb: Górna Wieś

Numer działki: 15/10

Arkusz mapy: 54

Powierzchnia (ha):
ogółem: 0,0885
w tym: B - 0,0885

Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT: 57 600,00 zł

Kwota wadium: 5 800 zł

Minimalna wysokość postąpienia: 600 zł


1. Nieruchomość nierolna niezabudowana (dz. 15/9)
Na nieruchomości znajduje się drzewostan oraz fundamenty po zabudowie.
Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KW OP1N/00042055/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Nysie.

2. Nieruchomość nierolna niezabudowana (dz.15/10)
Powyższa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KW OP1N/00042055/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Nysie. Na nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebność przesyłu dotyczące kanalizacji deszczowej Ø300mm oraz sieci wodociągowej Ø110mm wraz z hydrantem i kanalizacją sanitarną Ø200mm.

Dodatkowo informuje się, że przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna i kanalizacja sanitarna Ø150mm oraz na nieruchomości znajduje się ogrodzenie z siatki. Północna część nieruchomości (trójkąt) została zajęta bezumownie przez właściciela działki 15/4 z a.m.54. Zostało tam umieszczone ogrodzenie, za którym leżą różnego rodzaju pozostałości (złom, deski itp.)

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej, i Zygmunta Krasińskiego przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami:
- dz. 15/9 z a.m.54 - MN-7 – teren zabudowy jednorodzinnej,
- dz. 15/10 z a.m.54 - MN/U-8 – teren zabudowy jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargu z dnia 28.03.2017r. wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych (OP.SGZ.4240.224.2017.BZ.6).

Więcej informacji : Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 77 40 00 935, e-mail: bzalewski@anr.gov.plKontakt:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935
bzalewski@anr.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe