Działka 51906 m2 w OPOLE

 • Cena: 3 481 301 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 67,07 PLN (~17,33 USD, ~15,90 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 51 906
 • Lokalizacja: Opole , opolskie
 • Data dodania: 06.04.2017
 • Data ostatniej edycji: 08.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 05.06.2017

Opis dodatkowy:

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
podaje do publicznej wiadomości informację o I przetargu na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej ,
położonej w obrębie Zakrzów, gmina Opole, woj. opolskie.

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako:
- dz. nr 296, 292/22 z a.m. 5 o łącznej pow. 5,1906 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.580.000,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) w tym należny podatek VAT – zwolniony.
• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 36.000,00 zł (słownie złotych trzydzieści sześć tysięcy)
• Wadium wynosi: 360.000,00 zł (słownie złotych trzysta sześćdziesiąt tysięcy).
Przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26.08.2010r. przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 21AG – strefa aktywności gospodarczych; obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią, obszary ujęte w rejestrze zabytków; obwodnica północna, trasa odrzańska, trasa północna; port pasażersko-turystyczny, port przemysłowy; inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Przetargi odbędą się w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu ul. 1-go Maja 6, w dniu 25-04-2017 r. począwszy od godz. 11.00
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 04-04-2017r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OP. SGZ.4240.216.2017.GW.5).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Więcej informacji : Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935.
E-mail grwitek@anr.gov.plKontakt:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935
grwitek@anr.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe