Działka 5163 m2 w OPOLE

 • Cena: 529 002 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 102,46 PLN (~26,48 USD, ~24,30 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 5 163
 • Lokalizacja: Opole , opolskie
 • Data dodania: 06.04.2017
 • Data ostatniej edycji: 08.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 05.06.2017

Opis dodatkowy:

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU
podaje do publicznej wiadomości informację o III przetargu na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej ,
położonej w obrębie Półwieś, gmina Opole, woj. opolskie,
cena sprzedaży: 544.000,00 zł, powierzchnia 0,5163 ha

W skład sprzedawanej nieruchomości wchodzą działki niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:
- dz. nr 24/28, 24/29 z a.m. 61 o łącznej pow. 0,5163 ha, w tym użytków i klas RIIIb-0,5163 ha.
Powyższe działki mają urządzoną księgę wieczystą Nr KW OP1O/00076909/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Opolu – w dziale III księgi wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, które nie dotyczą sprzedawanych działek.
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu (Uchwała Nr XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012r. Dz. Urz. Woj. Op. 2013 poz. 154 z 15 stycznia 2013) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 1U – tereny zabudowy usługowej.
Powyższa działka ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW OP1S/00053210/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 544.000,00 zł, (w tym należny podatek VAT)
(słownie złotych: pięćset czterdzieści cztery tysiące)
• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 6.000,00 zł (słownie złotych sześć tysięcy)
• Wadium wynosi: 60.000,00 zł (słownie złotych sześćdziesiąt tysięcy).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu ul. 1-go Maja 6, w dniu 26-04-2017 r. o godz. 11.00.
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 05-04-2017r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych OP.SGZ.4240.105.2017.GW.4).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Więcej informacji : Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu UL. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel. nr 77 40 00 935 e-mail grwitek@anr.gov.plKontakt:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935
grwitek@anr.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe