Działka 1112 m2 w WICKO

 • Cena: 50 446 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 45,36 PLN (~11,72 USD, ~10,76 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 112
 • Lokalizacja: lęborski , pomorskie
 • Data dodania: 14.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 13.06.2017

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek położonych w obrębie Nowęcin, objętych Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015023/8, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojonych:

(Tabela w zdjeciu)

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy w Wicku, pok.Nr 9
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.05.2017r. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050 lub w Kasie Urzędu Gminy.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 23.05.2017 roku.
Wadium należy wnieść w gotówce.
Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał i odstąpił od zawarcia umowy kupna.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8611-182 wew. 126
Uwaga: zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie z ważnych przyczyn
Wywieszono na tablicy ogłoszeńw tut. Urzędzie Gminy od dnia 14.04.2017 r.do
26.05.2017 r.

www.bip.wicko.plKontakt:
Urząd Gminy Wicko
tel: (059) 8611-182 wew. 126
ug@wicko.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe