Działka 872 m2 w MURÓW

 • Cena: 31 682 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 36,33 PLN (~9,39 USD, ~8,62 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 872
 • Lokalizacja: opolski , opolskie
 • Data dodania: 20.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.06.2017

Opis dodatkowy:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów
dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2017
WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260)

zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży poniższe nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:

(Tabela w zdjeciu)

§ 2
Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach Murów i Święciny, a także na stronie internetowej urzędu.
§ 3
Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Andrzej PuławskKontakt:
Urząd Gminy Murów
tel: (77) 42 14 034 wew. 118
ug@murow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe