Działka 13 m2 w MURÓW

 • Cena: 9 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,71 PLN (~0,18 USD, ~0,17 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 13
 • Lokalizacja: opolski , opolskie
 • Data dodania: 20.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.06.2017

Opis dodatkowy:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów
dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2017
WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie przeznaczenia powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260).

zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłaszam wykaz powierzchni gruntowych do odpłatnego udostępnienia, stanowiących własność Gminy Murów, celem zagospodarowania pod obiekt tymczasowy:

2. Do czynszu z tytułu określonego w pkt 1 zostanie doliczony obowiązujący VAT.
3. Czynsz płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
§2
Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Murów a także na stronach internetowych urzędu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Andrzej PuławskiKontakt:
Urząd Gminy Murów
tel: (77) 42 14 034 wew. 118
ug@murow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe