Działka 4146 m2 w KNYSZYN

 • Cena: 334 116 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 80,59 PLN (~20,83 USD, ~19,11 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 4 146
 • Lokalizacja: moniecki , podlaskie
 • Data dodania: 20.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.06.2017

Opis dodatkowy:

Załącznik do Zarządzenia Nr 242/17
Burmistrza Knyszyna
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNYSZYN
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (OBRĘB: MIASTO KNYSZYN, GMINA KNYSZYN)

1)
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
nr geodezyjny: 2429 o powierzchni 933 m2
nr geodezyjny 2430 o powierzchni 1487 m2
nr geodezyjny 2428 o powierzchni 1726 m2
Księga wieczysta Nr BI1B/00003919/4 – dz. nr 2429, 2430. Księga wieczysta Nr BI1B/00002337/3 – dz. nr 2428 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych).
2)
Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Lokalizacja: strefa śródmiejska miasta Knyszyna przy ul. Szkolnej o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
Działki nr 2430 i 2429 o powierzchni 2420 m2 o regularnej konfiguracji w kształcie prostokąta, który długością ok. 80 m przylega do ul. Szkolnej. Zabudowa w postaci 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku (wybudowany jako Ochotnicza Straż Pożarna, ale nie wykorzystywany na ten cel). Budynek w wieku ok. 30 lat z częścią garażową na 3 stanowiska. Budynek niewykończony, na etapie budowy wykonany został stan surowy zamknięty, a w okresie późniejszym po ociepleniu warstwą styropianu wykonana została elewacja zewnętrzna tynkiem strukturalnym. Budynek pobudowany na rzucie prostokąta o powierzchni zabudowy 259 m2 i pow. użytkowej 3 poziomów 643,3 m2 (obiekt murowany na konstrukcji słupów żelbetowych; ściany zewnętrzne warstwowe z cegły silikatowej i od wewnątrz z cegły szczelinówki; ściany działowe z cegły dziurawki; stropy między kondygnacjami żelbetowe DZ-3; w dużym pomieszczeniu garażowym na parterze słupy żelbetowe wspornikowe podtrzymujące belki i płyty stropowe; stropodach żelbetowy; pokrycie papą na lepiku; rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej; klatka schodowa żelbetowa wylewana z obudową barierami stalowymi od zewnątrz; stolarka okienna i drzwiowa drewniana). Instalacje w budynku: doprowadzona jest sieć elektryczna z oświetleniem tylko do pomieszczenia garażowego, sieć wodociągowa doprowadzona jest do jednego pomieszczenia na parterze. Budynek nie jest ogrzewany.
W budynku są 3 poziomy użytkowe. Parter o wysokości 4,30 m – duża hala garażowa z 3 stalowymi bramami wjazdowymi od ulicy i 1 środkowym stanowiskiem przejazdowym z bramą wyjazdową na zaplecze, posadzka betonowa; klatka schodowa, niewykończone pomieszczenia biurowe, gospodarcze, sanitariatu oraz wiatrołap i korytarz z wejściem od ulicy i drzwiami wyjściowymi na zaplecze budynku. Na I piętrze o wysokości 3,10 m i na II piętrze o wysokości 2,65 m wydzielone są o takim rozkładzie pomieszczenia 4 lokali mieszkalnych na każdym poziomie. 2 mieszkania od strony wschodniej są 4-izbowe, 4 mieszkania od ulicy i od strony zachodniej są 3-izbowei, 2 mieszkania od strony zaplecza są 2-izbowe. Lokale w stanie surowym bez instalacji, istniejąca stolarka okienna w części do wymiany. Teren nieruchomości stanowiący dojazd do garażu od ulicy i częściowo od zaplecza utwardzony płytami betonowym. Od strony ulicy występują fragmenty metalowego ogrodzenia o łącznej długości 61 m, z prętów stalowych w ramach o wymiarach przęseł 1,30 m x 2,50 m, na słupach stalowych z teowników osadzonych w fundamencie betonowym.
W sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Szkolnej występuje zabudowa mieszkaniowo-usługowa (handlowa), a od strony zaplecza za działką nr 2429 tereny zielone.
Działka nr 2428 o powierzchni 1726 m2 o regularnej konfiguracji w kształcie prostokąta, niezabudowana.
Opis użytku wg ewidencji gruntów: Bi (dz. nr 2429 i 2430), Ps kl. IV (dz. nr 2428).
3)
Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany.
4)
Cena nieruchomości:
Teren przeznaczony do sprzedaży składa się z trzech działek oznaczonych nr geodezyjnymi 2428, 2429, 2430.
Działka niezabudowana nr geodezyjny 2428: 59.685,00 zł (podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Działki zabudowane nr geodezyjny 2429 i 2430: 282.000,00 zł (nie podlegają opodatkowaniu podatkiem).
Wszystkie trzy działki przeznaczone są do łącznej sprzedaży (jako całość). Ich nabywca w związku z ich zakupem będzie zobowiązany do notarialnego ustanowienia na nabytych działkach służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr geodezyjny 2433.
5)
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: do 5 czerwca 2017 r. /miejsce złożenia wniosku: sekretariat (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn, są to obszary istniejącej i wyznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej z dopuszczeniem modernizacji, uzupełnień i zmiany funkcji.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń miasta Knyszyna.Kontakt:
Urząd Miasta Knyszyn
tel: 85 7279971
um@knyszyn.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe