Działka 2734 m2 w KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

 • Cena: 87 971 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 32,18 PLN (~8,32 USD, ~7,63 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 2 734
 • Lokalizacja: pabianicki , łódzkie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej
działki położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Górnej

Działka nr 317 o pow. 0,2734 ha, obręb K-11, KW LD1P/00019137/2

cena wywoławcza: 90.000 zł. brutto wadium 10.000 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 nieruchomość zwolniona od podatku VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)

Poprzedni przetarg odbył się 24 października 2016r., 6 grudnia 2016r. oraz 15 marca 2017r.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konstantynowa Łódzkiego są to tereny produkcyjno-usługowe oraz w części przeznaczone pod drogę; przez teren działki przebiega trasa napowietrznej linii energetycznej 110 KV ze strefą ochronną.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium, z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 lub w kasie Urzędu do dnia 22 maja 2017 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.plKontakt:
Urząd Miasta Konstantynów Łódzki
tel: 42 211-11-73
gmii@konstantynow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe