Działka 76497 m2 w GLIWICE

 • Cena: 20 657 739 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 270,05 PLN (~69,79 USD, ~64,04 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 76 497
 • Lokalizacja: Gliwice , śląskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

informuje o przetargu organizowanym w dniu 24.04.2017r.
na łamach Gazety Wyborczej (wydanie ogólnopolskie)
na sprzedaż:

nieruchomości położonych w Gliwicach pomiędzy ulicami: Piwną, Mitręgi, Jagiellońską i Szarą, za łączną cenę nie niższą niż:
21.268.800,00zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych)
powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT

Przedmiotową nieruchomość stanowią:
I. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości:
działka nr 293 o pow.: 315,00m2 (KW GL1G/00047171/7)
działka nr 298 o pow.: 601m2 (KW GL1G/00038098/5)
działka nr 428 o pow.: 118m2 (KW GL1G/00037887/6)
działka nr 300 o pow.: 25.001m2 (KW GL1G/00060190/3)
II. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wieżą ciśnień w postaci działek nr: 301 (pow.: 13.834m2), 302 (pow.: 2.354m2), 303 (pow.:14.579m2), 304 (pow.: 1.080m2), 305 (pow.: 1.794m2), 306 (pow.: 937m2), 307 (pow.: 7.732m2), 308 (pow.: 7.825m2) i 309 (pow.: 327m2) o łącznej pow.: 50.462m2 (KW nr GL1G/00091486/1)
o łącznej powierzchni 76.497m2.

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Przetargu) oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości:
2.100.000,00zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100)
na rachunek masy upadłości nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676
w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.
3. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „przetarg – FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”.
Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu.
4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 18.05.2017r. o godz. 13.00.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Kontakt:
FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
tel: 602 154 063
kancelariasyndyka1@interia.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe