Działka 254 m2 w CZŁUCHÓW

 • Cena: 183 337 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 721,80 PLN (~186,53 USD, ~171,16 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 254
 • Lokalizacja: człuchowski , pomorskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

Człuchów, dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wywieszono dnia: 21.04.2017 roku
Zdjęto dnia : 24.05.2017 roku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Człuchowskiego działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977) uchwały Nr 302/12/2017 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością
Powiatu Człuchowskiego
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 12.00
w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1

1. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w terminie do dnia 19 maja 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie nr 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250 lub w kasie Starostwa Powiatowego i okazać się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3. Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym, w odniesieniu do osoby, która nie stanęła do aktu notarialnego.
4. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
5. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
6. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie przy ulicy Wojska Polskiego 1, w pokoju nr 303 oraz 304.
7. Zarząd Powiatu Człuchowskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia przetargu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
tel: 59 834 25 95
starostwo@czluchow.org.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe