Działka 43166 m2 w SZUBIN

 • Cena: 949 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,02 PLN (~0,01 USD, ~0,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 43 166
 • Lokalizacja: nakielski , kujawsko-pomorskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ SZUBINA
Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szubin przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nr działki: cz. dz. 36/1

Nr księgi wieczystej: BY1U/00013890/4

Powierzchnia: 4,3166 ha

Położenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Pińsku, w sąsiedztwie terenów leśnych oraz uprawianych rolniczo. Teren płaski, lekko pofałdowany. Kształt działki nieregularny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od 1.07.2017 r. do 31.08.2022 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Nakielskiego działka nr 36/1 sklasyfikowana jest jako: Wsr-RVI- grunty pod stawami, jest to zbiornik wodny o powierzchni 1.7746 ha, będący pozostałością po eksploatacji kruszywa oraz RVI- tereny orne o powierzchni 2.5455 ha. Dzierżawca będzie użytkować przedmiot dzierżawy na cele rolne, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez dokonywania jakichkolwiek inwestycji. Na terenie działki znajduje się hałda ziemi urodzajnej, którą dzierżawca będzie zobowiązany do wykorzystania jej w celu podniesienia wartości użytkowej przedmiotu dzierżawy. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Forma zbycia: Przetarg ustny nieograniczony

Ciężary i ograniczenia (dział III i IV KW): Brak wpisów

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 1.000,00 zł netto


Dla wydzierżawianych nieruchomości na cele rolne, rok dzierżawny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, zgodnie z § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 0151-106/10 Burmistrza Szubina z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele rolne, leśne i ogródki przydomowe. Dla umów zawartych w okresie od 1 maja do 31 sierpnia ustala się 50% czynszu rocznego, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 powyższego Zarządzenia. W związku z czym, pierwszy czynsz płatny będzie do 31 lipca 2017 r. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wysokości 50% czynszu rocznego.

Kolejny czynsz płatny będzie z góry do 30 października 2017 r. w wysokości 100% czynszu rocznego za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Następne czynsze będą płatne z góry do 30 października jak powyżej. Wysokość czynszu może ulec zmianie na podstawie zasad określonych we wspomnianym Zarządzeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie (pokój nr 11), tel. 052 391 07 52 oraz na stronie internetowej www.bip.szubin.pl.Kontakt:
Urząd Miasta Szubin (Szubin)
tel: 052 391 07 52
ugim@ugim.szubin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe