Działka 1472 m2 w SZCZECIN

 • Cena: 58 898 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 40,01 PLN (~10,34 USD, ~9,49 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 472
 • Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data ostatniej edycji: 25.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

Komornik Sądowy (dawniej Rew.III)
przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Maciej Jaworski
Kancelaria Komornicza ul. Wronia 3, 71-221 Szczecin
tel. 091-487-73-60, fax 091-4861370 e-mail: szczecin3@komornik.pl
www.komornikjaworski.pl
Km 661/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00113677/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09 maja 2017 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się
p i e r w s z a l i c y t a c j a

1. udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej: 70-786 Szczecin, Dąbska 76, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3, należącego do dłużnika ;
2. udziału w wysokości 3/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej; 70-786 Szczecin, Dąbska 76, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3, należącego do dłużnika.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej: 70-786 Szczecin, Dąbska 76, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3 wynosi 26.425,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 818,75zł.
Suma oszacowania udziału w wysokości 3/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej; 70-786 Szczecin, Dąbska 76,, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3 wynosi 79.275,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 456,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
-w przypadku przystąpienia do licytacji udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej: 70-786 Szczecin, Dąbska 76, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3 - rękojmię w wysokości 2.642,50 zł;
-w przypadku przystąpienia do licytacji udziału w wysokości 3/4 w nieruchomości - prawie użytkowania gruntu stanowiącego działkę o nr 14/2 w ewidencji gruntów, położonej; 70-786 Szczecin, Dąbska 76, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00113677/3- rękojmię w wysokości 7.927,50 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 98 14401387 0000 0000 0852 0607
bądź w Kancelarii Komornika, 71-221 Szczecin, ul. Wronia 3.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 962 kpc).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 24 kwietnia 2017 r. po uprzednim uzgodnieniu godziny oglądania pod numerem (91) 487-73-60. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika
Asesor Komorniczy
Anna KaweckaKontakt:
Komornik Sądowy Maciej Jaworski
tel: 91-487-73-60
szczecin3@komornik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe