Działka 874 m2 w KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

 • Cena: 67 989 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 77,79 PLN (~20,10 USD, ~18,45 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 874
 • Lokalizacja: pabianicki , łódzkie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:
nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Klonowej

(Tabela w zdjęciu)

Dla działek 484/77, 484/78, 484/79 i 484/80 poprzedni przetarg odbył się 25 lutego 2015r., 14 kwietnia 2015r., 26 czerwca 2015r., 30 września 2015r., 9 listopada 2015r., 19 lutego 2016r., 31 marca 2016r.,16 maja 2016r, 15 lipca 2016r., 8 września 2016r., 19 października 2016r., 22 listopada 2016r., 10 stycznia 2017r. oraz 15 marca 2017r.
Dla działki 484/82 poprzedni przetarg odbył się 15 marca 2017r.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak planu. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 33/2010 z dnia 20.09.2010 r.- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną.

Nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium, z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 lub w kasie Urzędu do dnia 22 maja 2017 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.plKontakt:
Urząd Miasta Konstantynów Łódzki
tel: 42 211-11-73
gmii@konstantynow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe