Działka 766 m2 w JEDLINA-ZDRÓJ

 • Cena: 37 909 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 49,49 PLN (~13,19 USD, ~11,79 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 766
 • Lokalizacja: wałbrzyski , dolnośląskie
 • Data dodania: 18.05.2017
 • Data wygaśnięcia: 17.07.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIASTA

JEDLINA-ZDRÓJ

Jedlina-Zdrój 2017-05-18

GPM.6840.17.2016

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0766 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 342/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00055730/5.I. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.um.jedlina.pl.

2) w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

II. CENA WYWOŁAWCZA: 38 300 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem towarów i usług w stawce 23%.

III. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

IV. WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 4 000 zł, nie później niż 13.06.2017 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – dz. nr 342/6”.

V. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).

VI. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748455-215 wew. 20

www.jedlinazdroj.eu/

www.bip.um.jedlina.pl/ogłoszenia o przetargach

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: M. Magoń

Z up. Burmistrza Miasta

Romuald Wysocki

ZASTĘPCA BURMISTRZAKontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748455-215 wew. 20
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe