Działka 630700 m2 w JELCZ-LASKOWICE

 • Cena: 3 124 292 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 4,95 PLN (~1,32 USD, ~1,18 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 630 700
 • Lokalizacja: oławski , dolnośląskie
 • Data dodania: 19.06.2017
 • Data ostatniej edycji: 20.06.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.08.2017

Opis dodatkowy:

NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNY GRUNT ROLNY

z wyłączeniem zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie konieczności uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

na jego nabycie


Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Rodzinnego Merta & Merta sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, prawa użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ROLNEJ położonej w Dębinie, gmina Jelcz-Laskowice składającej się działki gruntu o numerze 2/4 o powierzchni 63,07 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00029867/8,


za cenę nie niższą niż 3.150.000,- zł netto.


● Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się w kancelarii zarządcy we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel.: 609 14 68 34, 602 656 323, pm@mbkkancelaria.pl.


● Oferty z dopiskiem "Sprzedaż – Dębina" należy składać w kancelarii zarządcy sądowego do dnia 11.07.2017r. do godz. 12:00.


Oferta winna zawierać :

●▬ dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi, ●▬ oferowaną cenę, ●▬ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży, ●▬ oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez zarządcę umowy sprzedaży, ●▬ oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będących przedmiotem oferty, ●▬ oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym również należny podatek, oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, ●▬ potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez zarządcę.


● Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka. ● Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej o nr: BGŻ BNP PARIBAS nr 56 1600 1462 1834 5974 1000 0001.


● Zarządca zastrzega dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę, która może odbyć się między oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) najwyższej zaoferowanej ceny.


● Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni po dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.


● Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.


● Zarządca informuje, iż stosownie do art. 2a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, mając na uwadze fakt, że sprzedaż odbywa się w ramach postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego, potencjalny nabywca nieruchomości nie musi uzyskiwać na nabycie nieruchomości zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.Przetargi – www.ardobiejewska.plKontakt:
Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta & Merta sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
tel: 609 14 68 34
pm@mbkkancelaria.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe