Działka 731 m2 w BOBROWO

 • Cena: 17 303 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 23,67 PLN (~6,57 USD, ~5,58 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 731
 • Lokalizacja: brodnicki , kujawsko-pomorskie
 • Data dodania: 12.10.2017
 • Data wygaśnięcia: 11.12.2017

Opis dodatkowy:

Urząd Gminy Bobrowo
87-327 Bobrowo, tel./ fax 564951824, 564951810
e-mail:bobrowo@samorzad.org.pl www.bobrowo.org.pl

WÓJT GMINY BOBROWO
OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BOBROWO

L.P.: 1

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
obręb: Bobrowo
dz. nr 58/9
pow. 0,0731 ha
TO1B/00034151/3

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Bobrowie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Bobrowo nr XVIII/161/16 z dnia 4 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016r. poz. 3470 z dnia 12 października 2016 r.), działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 2MN-U.

CENA WYWOŁAWCZA:
17 300,00 zł

TERMIN PRZETARGU:
14 LISTOPADA
2017 R.
godz. 10.30
(IV przetarg)


Przetargi odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bobrowo, pokój nr 17.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie składa się w dniu przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do ceny zbycia działek ustalonej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

WADIUM w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bobrowie, Bank Spółdzielczy Brodnica Filia Bobrowo nr 22 9484 1150 1400 0101 2014 0030 tytułem „wadium na działkę nr……..” Wadium winno być uznane na rachunku najpóźniej 9 listopada 2017 r.

Pełne ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie www.bobrowo.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowo.

Bliższych informacji dot. przetargu i zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bobrowie w pok. nr 14 w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem 564913361 lub 564951824 wew. 61.Kontakt:
Urząd Gminy Bobrowo
tel: 564951824 wew. 61
bobrowo@samorzad.org.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe