Działka 33625 m2 w WALCE

 • Cena: 839 703 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 24,97 PLN (~7,30 USD, ~5,97 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 33 625
 • Lokalizacja: krapkowicki , opolskie
 • Data dodania: 28.12.2017
 • Data wygaśnięcia: 26.02.2018

Opis dodatkowy:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Opolu

podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu ustnym nieograniczonym
nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w obrębie Stradunia, gminie Walce.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, w dniu 16.01.2018r. o godz. 12:00.

Nieruchomości te obejmują następujące działki niezabudowane, oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków w sposób podany w tabeli poniżej:

(tabela w zdjęciach)


Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00053210/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (uchwała nr XXXVIII/286/2014 z dnia 05.11.2014r. Rady Gminy w Walcach), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
- 3 P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów dla lokalizacji nowej zabudowy,
- 4 P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów dla lokalizacji nowej zabudowy,
- 3 ZP – tereny zieleni urządzonej.

Na nieruchomości znajduje się drzewostan oraz przebiega przez nią rów.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargów z dnia 15.12.2017r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.412.2017.BZ.25).

Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 774000935,
e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.plKontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
tel: 77 40 00 935
bartosz.zalewski@kowr.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe