Działka 1233 m2 w MĘCINKA

 • Cena: 240 631 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 195,16 PLN (~57,08 USD, ~46,66 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 233
 • Lokalizacja: jaworski , dolnośląskie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


WÓJT GMINY MĘCINKA
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, o numerze geodezyjnym 612/1, o powierzchni 0,1233 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka wchodzącej w skład zasobu Gminy Męcinka.


Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej przychodni (2 poł XIX w.) wg ewidencji gruntów Br/RIIIb – 0,0787 ha oraz RIIIb – 0,0446 ha, położona przy głównej drodze asfaltowej, głównej prze wieś. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, działka funkcjonalna, ukształtowanie terenu płaskie, a sąsiedztwo stanowią zabudowania mieszkaniowo-zagrodowe wsi. Uzbrojenie działki: sieć energetyczna oraz wodno-kanalizacyjna. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym, z możliwością jej rozbudowy i uzupełnienia (dopuszcza się wymienność funkcji zabudowy zagrodowej na funkcję mieszkaniową oraz usługową, z możliwością wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych); oraz RM – tereny zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym, z możliwością jej rozbudowy i uzupełnienia, na terenie strefy „K” - ochrony krajobrazu kulturowego miejscowości.


Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta Nr LE1J/00012181/3. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.


Cena wywoławcza: 246 000,00 zł,
Wadium: 24 000,00 zł,
Postąpienie: 2 460,00 zł.


(Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)


Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, pokój nr 24, I piętro.


Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.mecinka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mecinka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Męcinka i w sołectwie.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Męcinka pok. nr 5 tel. 76 871 34 33, ug@mecinka.pl .Kontakt:
Urząd Gminy Męcinka
tel: 76 871 34 33
ug@mecinka.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe