Działka 1040 m2 w KALISKA

 • Cena: 30 171 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 29,01 PLN (~8,49 USD, ~6,94 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 040
 • Lokalizacja: starogardzki , pomorskie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data ostatniej edycji: 15.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

WÓJT GMINY KALISKA

83-260 Kaliska ul. Nowowiejska 2

tel.(58) 58-89-201, fax. (58) 58-89-206NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY KALISKA NR XXXIV/281/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KALISKA

(tabela w zdjeciu)

- Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej zgodnie z Uchwałą nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Bartel Wielki, obręb Bartel Wielki.

- Uczestnicy przetargu składają do Urzędu Gminy Kaliska pisemne zgłoszenie udziału w przetargu (załącznik nr 1) i oświadczenie z numerem konta, bankowego na które ma być zwracane wadium w przypadku negatywnego wyniku przetargu (załącznik nr 2) najpóźniej do wyznaczonego dnia wpłaty wadium.

- Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

- Przetarg odbędzie się 15 lutego 2018 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem na jaką nieruchomość na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Kaliskach, Nr rachunku 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005, w terminie do 09.02.2018 roku oraz okazanie komisji przetargowej. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kaliska.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Zapłata pozostałej części należności za zakup działki winna być dokonana nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy.

- W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- przetarg wg rozporządzenia rady ministrów Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaliskach pod numerem telefonu (58) 58-89-201 wew.33, pokój Nr 1, lub obejrzeć położenie działek na stronie internetowej www.bip.kaliska.pl , www.kaliska.pl .

Wójt Gminy Kaliska

Sławomir Janicki


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/395
OŚWIADCZENIE: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/396Kontakt:
Urząd Gminy Kaliska
tel: (58) 58-89-201 wew.33
sekretariat@kaliska.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe