Działka 1271 m2 w SPYTKOWICE

 • Cena: 66 350 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 52,20 PLN (~13,72 USD, ~12,20 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 271
 • Lokalizacja: wadowicki , małopolskie
 • Data dodania: 06.12.2018
 • Data wygaśnięcia: 04.02.2019

Opis dodatkowy:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Maszorka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 81/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku


Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 29 października 2018 roku.


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Bachowice (gm. Spytkowice) przy ul. Księdza Gołby, (pow. wadowicki, woj. małopolskie), stanowiąca działki ewidencyjne nr 987/3 o powierzchni 0,1271 ha dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1W/00079352/6. Sprzedaż nastąpi za cenę wywoławczą w kwocie 66.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) netto;


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz numeru porządkowego nieruchomości zamieszczonego w ogłoszeniu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: 34 1600 1462 1847 7200 5000 0047 BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.


Oferty proszę składać w terminie do 20 grudnia 2018, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Arkadiusz Maszorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt VIII GUp 81/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.Kontakt:
Syndyk Piotr Kaleciak
tel: 12 412 21 21
p.szafraniec@derejski-kaleciak.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe