Działka 1578 m2 w WICKO

 • Cena: 72 272 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 45,80 PLN (~11,62 USD, ~10,49 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 578
 • Lokalizacja: lęborski , pomorskie
 • Data dodania: 13.08.2019
 • Data wygaśnięcia: 12.10.2019

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wicko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek położonej w obrębie Nowęcin, objętej Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015023/8, stanowiących w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, nieuzbrojonych:Lp.

Działka nr

Powierzchnia w m²

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Postąpienie

1

2

747/11

747/12

1578

1533

71 000,00

68 000,00

7100,00

6800,00

Nie mniej niż 1% ceny wywoławczejI przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28.06.2019 r.II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00

w Urzędzie Gminy w Wicku, pok.Nr 9

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.09.2019 r. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 16.09.2019 roku.

Wadium należy wnieść w gotówce.

Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał i odstąpił od zawarcia umowy kupna.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8611-182 wew. 126

Uwaga:

zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie z ważnych przyczyn,
przez teren działek przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne 15kV, od których granice zabudowy określa wyznaczona w planie linia zabudowy i ogólne warunki lokalizacji zabudowy od urządzeń energetycznych przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy od dnia 13.08.2019 r. do 19.09 .2019 r.www.bip.wicko.plKontakt:
Urząd Gminy Wicko
tel: (059) 8611-182 wew. 126
ug@wicko.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe