Działka 20000 m2 w ŁÓDŹ

 • Cena: 24 633 389 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 1 231,67 PLN (~312,54 USD, ~282,13 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 20 000
 • Lokalizacja: Łódź , łódzkie
 • Data dodania: 13.08.2019
 • Data wygaśnięcia: 12.10.2019

Opis dodatkowy:

Syndyk Masy Upadłości

Art - Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

w dniu 13 września 2019 rokuPrzedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:

- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi,I nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

(Tabela w zdjęciach)

Sprzedaż powyższych nieruchomości - rozpatrywane będą oferty w pierwszej kolejności obejmujące zakup łączny wszystkich nieruchomości.

Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; Wg tych WZ - tereny między ul. Kasprzaka - ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną, możliwość wysokiej zabudowy.II nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

(Tabela w zdjęciach)

III zorganizowana część przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9

wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą,
wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego "HOTEL BOROWIECKI"); Nieruchomość zabudowana budynkami hotelowymi z infrastrukturą, objęta Księgami wieczystymi: KW nr LD1M/00175764/4 – działka nr 32/36, KW nr LD1M/00175765/1 - działka nr 32/37, KW nr LD1M/00066684/2 - działka nr 32/42, KW nr LD1M/00289247/6 – działki nr 32/34,32/35.


Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).IV zorganizowana części przedsiębiorstwa - sklep AGD w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;
wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
wydzielonego zespołu ruchomości - towaru;
Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, objęta Księgą wieczystą: KW nr PT1P/00043436/4 – działki nr 339, 340.Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).Sprzedaż nastąpi na warunkach podanych w Regulaminach konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych.1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, tel. (42) 208 17 07; tel. 601 318 173, 603 920 123 – adres e-mail: sekretariat@artdom.com.pl

2. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 11 września 2019 roku do godz. 15:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI (decyduje data doręczenia oferty).

3. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno znajdować się przed otwarciem ofert na koncie upadłego w Banku Pocztowym nr konta: 88 1320 1449 2672 8991 2000 0001

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 13 września 2019 roku o godz. 11:00, w Biurze syndyka, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.

Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości Art-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej
tel: 601 318 173
sekretariat@artdom.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe