Działka 6989 m2 w ŁÓDŹ

 • Cena: 606 381 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 86,76 PLN (~22,24 USD, ~20,22 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 6 989
 • Lokalizacja: Łódź , łódzkie
 • Data dodania: 01.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 30.11.2019

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE


1. Syndyk masy upadłości syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postaci prawa własności niezabudowanych działek gruntu rolnego oznaczonych jako nr 349/8 i nr 349/9 o łącznym obszarze 0,6989 ha, położonych w Łodzi przy ul. Barwnej (bez numeru), dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00084266/8.

Cena wywoławcza wynosi: 624 000,00 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych brutto.

2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 22 października 2019 roku do godziny 14:00 na adres: Syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert – Nieruchomość”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr rachunku 38 1020 3408 0000 4902 0394 4246 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie V Oddział w Łodzi.

4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, o godzinie 09:00.

5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie XIV GUp 101/16. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pomorskiej 37.

7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 22 października 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604 583 131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o ww. nieruchomości.Kontakt:
Syndyk Marek Andrzejewski
tel: 604 583 131
andrzejewski_radca_prawny@o2.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe