Działka 1352 m2 w ŻAGAŃ

 • Cena: 97 759 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 72,31 PLN (~18,78 USD, ~16,88 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 352
 • Lokalizacja: żagański , lubuskie
 • Data dodania: 10.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 09.12.2019

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnych nieruchomości

Nieruchomościami wyznaczonymi do sprzedaży na własność są:

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz urządzoną drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie (ul. Liszta). Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie w średniej odległości od centrów handlowo – usługowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Dostęp do sieci energetycznej, wodno kanalizacyjnej oraz gazowej w sąsiednich ulicach – dostępność do sieci jest dobra. Kształt nieruchomości regularny. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Lokalizacja nieruchomości dla określonej funkcji jest korzystna.

Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00036758/7.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 17 września 2019 r.

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: (068) 477 10 42
info@um.zagan.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe