Działka 7662 m2 w BRZEZINY

 • Cena: 602 532 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 78,64 PLN (~20,16 USD, ~18,32 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 7 662
 • Lokalizacja: brzeziński , łódzkie
 • Data dodania: 18.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 17.12.2019

Opis dodatkowy:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1. 1857/9 o pow. 7662 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00016783/0

Cena wywoławcza – 596.800,00 zł, wadium – 30.000,00 zł2. 2958/23 o pow. 2337 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0

Cena wywoławcza – 178.400,00 zł, wadium – 10.000,00 złPrzetargi odbędą się w dniu 18 grudnia 2019 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.45 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie do 11 grudnia 2019 r. włącznie.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) działka nr 1857/9 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 5-4 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa oraz tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii –z energii promieniowania słonecznego; natomiast działka nr 2958/23 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 5-7 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Burmistrz Miasta BrzezinyKontakt:
Urząd Miasta Brzeziny
tel: 874-22-24
brzeziny@brzeziny.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe