Działka 8499 m2 w JEDLINA-ZDRÓJ

 • Cena: 237 112 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 27,90 PLN (~7,30 USD, ~6,53 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 8 499
 • Lokalizacja: wałbrzyski , dolnośląskie
 • Data dodania: 03.12.2019
 • Data wygaśnięcia: 01.02.2020

Opis dodatkowy:

Jedlina-Zdrój, dn. 02.12.2019 r.

GPM.6840.9.2019

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUB U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8499 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 687, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079201/2.1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8.9M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.2. CENA WYWOŁAWCZA: 240 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.4. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 25 000 zł na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 31 grudnia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 687”.5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI:

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia wywieszony zostanie na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. WiśniewskaKontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748510963
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe