Działka 1275 m2 w JEZIORANY

 • Cena: 19 452 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 15,26 PLN (~3,67 USD, ~3,35 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 275
 • Lokalizacja: olsztyński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 27.11.2020
 • Data wygaśnięcia: 26.01.2021

Opis dodatkowy:

O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Jezioran ogłasza drugi ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zerbuń składającej się z działek niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 264/2 o pow. 0,0689 ha i 264/4 o pow. 0,0586 ha będącej własnością Gminy Jeziorany opisanej w KW OL1B/00014084/3. W klasyfikacji geodezyjnej jest to grunt oznaczony symbolem RIVb - 0,1275 ha.Na teren ten brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W opracowanym i uchwalonym uchwałą Nr XXVI/235/01 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2001 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jeziorany” zmienionym uchwałą Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 26 lutego 2019 roku, dla terenu położonego w obrębie Zerbuń, na którym znajdują się działki nr 264/2 i 264/4, zapis brzmi: „obszary zabudowane wiejskich jednostek osadniczych wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych".Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8)Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 17 600,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokości 23 %Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Wadium należy wpłacać nie później niż do dnia 23-12-2020 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1 W pierwszym przetargu na sprzedaż tej nieruchomości nie ustalono nabywcy.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. (89) 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.BURMISTRZ JEZIORAN

/-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI


Jeziorany, dnia 27.11.2020 r.

sporządziła I. ŁawreckaKontakt:
Urząd Miasta Jeziorany
tel: 89 539 27 42
umjeziorany@wp.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe