Działka 796 m2 w TERESPOL

 • Cena: 29 480 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 37,04 PLN (~8,91 USD, ~8,14 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 796
 • Lokalizacja: bialski , lubelskie
 • Data dodania: 26.02.2021
 • Data wygaśnięcia: 27.04.2021

Opis dodatkowy:

Burmistrz Miasta Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Terespolu (Obręb 0001- Terespol) przy ul. 3-ego Maja i RolniczejData publikacji ogłoszenia: 25 lutego 2021 r.

Data ważności ogłoszenia: 27 marca 2021 r.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomościnumer działki: 2956

pow. m²: 796

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. Rolnicza

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 26.200,00

wys. wadium w zł: 2.600,-


numer działki: 2958

pow. m²: 922

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. Rolnicza

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 30.000,00

wys. wadium w zł: 3.000,-


numer działki: 2959

pow. m²: 887

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 27.400,00

wys. wadium w zł: 2.700,-


numer działki: 2960

pow. m²: 761

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 23.600,00

wys. wadium w zł: 2.400,-


numer działki: 2961

pow. m²: 818

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 25.600,00

wys. wadium w zł: 2.600,-


numer działki: 2962

pow. m²: 818

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 25.600,00

wys. wadium w zł: 2.600,-


numer działki: 2963

pow. m²: 828

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 27.300,00

wys. wadium w zł: 2.700,-


numer działki: 2964

pow. m²: 822

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 27.000,00

wys. wadium w zł: 2.700,-


numer działki: 2966

pow. m²: 1036

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 33.500,00

wys. wadium w zł: 3.400,-


numer działki: 2967

pow. m²: 1142

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 34.200,00

wys. wadium w zł: 3.400,-


numer działki: 2968

pow. m²: 978

Numer KW: LU1B/00111446/0 bez obciążeń

położenie nieruchomości: ul. 3-ego Maja

przeznaczenie w planie zagospodarowania: 5MN/U3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

cena wywoławcza w zł /netto/: 31.500,00

wys. wadium w zł: 3.200,-Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte częściowo roślinnością niską i wysoką, nie użytkowane. Teren równy, nieogrodzony. Posiadają dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej. Nie posiadają uzbrojenia technicznego.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą KW LU1B/00111446/0.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunki zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 5MN/U3.

Termin zagospodarowania: nie dotyczyPrzetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Do kwoty sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z napisem „Wadium na działkę nr …………” na konto Urzędu Miasta Terespol w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol nr 40 1020 1260 0000 0702 0108 5539 w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Terespol.

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2021 r. od godz. 10ºº (w kolejności podanej w ogłoszeniu) w siedzibie Urzędu Miasta Terespol przy ul. Czerwonego Krzyża 26, lokal nr 14.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Miasta Terespol w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol nr 14 1020 1260 0000 0102 0108 3682 tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 lub pod numerem telefonu (83) 333 10 08, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Terespol, stronie internetowej umterespol.e-biuletyn.pl (OGŁOSZENIA->PRZETARGI->OFERTY PRZETARGOWE) oraz monitorurzedowy.pl

Burmistrz Miasta Terespol zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Burmistrz

mgr Jacek DanielukKontakt:
Urząd Miasta Terespol
tel: (83) 333 10 08
um@terespol.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe