Działka 10000 m2 w CIESZANÓW

 • Cena: 235 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,02 PLN (~0,01 USD, ~0,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 10 000
 • Lokalizacja: lubaczowski , podkarpackie
 • Data dodania: 24.10.2014
 • Data ostatniej edycji: 21.11.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów położonych w miejscowości Nowe Sioło na okres 3 lat.
§ 1

(tabela w załączeniu)

§ 2
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

§ 3
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub dokonać wpłaty na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej do dnia 20-11-2014 r. (włącznie).
Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy.
§ 4
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania
w przetargu.


Cieszanów 23-10-2014 r.Ogłoszenie zostało wywieszone
do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy
ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej
w dniach od 23-10-2014 do 24-11-2014r.


Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów - pok. nr 17
tel: 16 632-86-76
cieszanow@vp.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe