Grunt to dobra inwestycja

Cennik

Pakiet podstawowy

REKLAMA STANDARD

W ramach opłaty Reklamodawca otrzymuje:
Odpłatną Publikację Reklamy w postaci wizytówki w serwisie: www.ofertygruntow.pl wraz z pełnymi danymi teleadresowymi firmy – z ograniczeniem do 7 linijek tekstu, (z wyłączeniem porad prawnych) , które stanowią odrębne usługi, świadczone za pomocą platformy „oferty gruntów” dodatkowo, do wszystkich funkcji nieodpłatnych , takich jak:
– stały dostęp w godz. 8.00 do 16.00 do Help Desk oraz Opiekuna klienta (usterki i konsultacje możliwe do usunięcia w trybie online, bez konieczności naliczania dodatkowych kosztów)
– możliwość korespondencji mailowej i telefonicznej z innymi użytkownikami,
– link do Geoportalu i KRS, gdzie można zebrać informacje o przeznaczeniu gruntów oraz planie zagospodarowania przestrzennego oraz aktualny status prawny przed zakupem,
– dostęp do porad prawnych, artykułów, aktualnych notowań cen z tematyki gruntów,
– zaawansowanej wyszukiwarki ofert,
– dostęp do profesjonalnych platform informujących o cenach gruntów, planach zagospodarowania przestrzennego, kalkulatorach kredytowych, i możliwości sprawdzania wiarygodności klienta, itp.,
– dostęp do bazy firm wykonawczych i usługowych,
– dostęp do Giełdy ofert z wadami prawnymi,

Cena: 100 zł netto* + 23% VAT = 123 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

Przykład wyświetlania Reklamy standard:

PAKIETY USŁUG DODATKOWYCH

Korzystanie z Usługi Dodatkowej wymaga skorzystania z Usługi Standardowej w postaci Publikacji Reklamy Standard i wskazania przez Użytkownika Biznesowego, że dana Reklama Standard ma zostać powiązana z zamówioną Usługą Dodatkową. Okres ważności Usługi Dodatkowej pokrywa się z Okresem ważności Usługi Standardowej. Usługa Dodatkowa jest świadczona od chwili skutecznej zapłaty Usługodawcy przez Użytkownika Biznesowego za Reklamę Standard i powiązaną z nią Usługę Dodatkową, a wygasa wraz z upływem ostatniego dnia Okresu ważności Reklamy, z którą została powiązana. W przypadku wcześniejszego zakończenia Publikacji Reklamy Standard powiązanej z Usługą Dodatkową, z powodu usunięcia Reklamy przez Użytkownika Biznesowego lub w przypadku gdy Użytkownik Biznesowy zmienił przedmiot Reklamy w taki sposób, który wskazuje, że Reklama dotyczy innego przedmiotu lub podmiotu niż pierwotny, przed wygaśnięciem Okresu ważności, ponowne skorzystanie z Usługi Dodatkowej nie będzie możliwe. chyba , że dotyczy nowego przedmiotu ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika w odrębnym pakiecie.

REKLAMA PREMIUM

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za wybraną Reklamę Standard za pogrubienie treści umieszczonej w Reklamie. .

Cena: 150 zł netto* + 23% VAT = 184,50 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Przykład wyświetlania ogłoszeń Premium:

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:
90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

REKLAMA PREMIUM PLUS

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za Reklamę Standard za pogrubienie nazwy firmy Reklamodawcy, podświetlenie nazwy firmy Reklamodawcy, udostępnienie dodatkowej rubryki o opisie działalności firmy (do 150 znaków) oraz-publikację graficznego logo firmy w formacie graficznym JPG/PNG/GIF w maksymalnych rozmiarach 256px z 256px przy zachowaniu proporcji 1:1 ) w ogłoszeniu..

Cena: 200 zł netto* + 23 % VAT = 246,00 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Przykład wyświetlania ogłoszeń Premium Plus:

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:
90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

BANNER (Reklama sponsorów portalu, emitowane losowo na stronie głównej między zdjęciem głównym a wyszukiwarką szczegółową)

Dodatkowa opłata doliczana niezależnie od i do ceny za Ogłoszenie Standard lub Pakietowe za możliwość wyświetlenia reklamy firmy ( w postaci firmowego loga ), wyświetlana na stronie głównej między zdjęciem głównym a wyszukiwarka szczegółową o wymiarach 600×223 pixeli, max rozmiar pliku 500 kB, w przypadku telefonu komórkowego z zachowaniem proporcji 3:1 w formacie pliku graficznego (JPG/PNG/GIF). Może być wyświetlana wraz z usługami pakietu standardowego.

Cena: 2000 zł netto* + 23 % VAT = 2 460 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:
90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

PIERWSZE MIEJSCE NA LIŚCIE W WYNIKACH WYSZUKIWANIA (decyduje kolejność zaksięgowania płatności)

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za wybraną Reklamę w wersji standardowej lub z opcjami dodatkowymi za umieszczenie Reklamy na początku listy wyników, zgodnie z kryteriami wyszukiwania z listy stanowiącej Załącznik nr 3 niniejszego cennika.

Cena: 300 zł netto* + 23 % VAT = 369 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:
90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,
365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

Jesteś w tej chwili offline