Grunt to dobra inwestycja

Pliki do pobrania

Wzory umów i pism

Dzierżawa

Umowa dzierżawy:
DOC PDF

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej:
DOC PDF

Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej innej niż grunt:
DOC PDF

Umowa najmu lokalu użytkowego:
DOC PDF

Umowa najmu lokalu użytkowego – wynajmujący osoba fizyczna:
DOC PDF

Umowa najmu lokalu użytkowego – wynajmujący osoba prawna:
DOC PDF

Umowa podnajmu lokalu:
DOC PDF

Umowy sprzedaży

Umowa przedwstępna sprzedaży działki:
DOC PDF

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pod warunkiem:
DOC PDF

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pod zadatkiem:
DOC PDF

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej:
DOC PDF

Umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki:
DOC PDF

Księgi wieczyste

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej – wydanie wydruku księgi wieczystej:
DOC PDF

Wniosek o wpis w księdze wieczystej:
DOC PDF

Wniosek o wydanie odpisu – dokumentu z akt księgi wieczystej:
DOC PDF

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów:
DOC PDF

Wniosek o założenie księgi wieczystej:
DOC PDF

Załącznik – wnioskodawca -uczestnik postępowania:
DOC PDF

Załącznik – żądanie wpisu w księdze wieczystej:
DOC PDF

Załącznik – oznaczenie działki ewidencyjnej:
DOC PDF

Załącznik – pełnomocnictwo – przedstawiciel ustawowy:
DOC PDF

Nieruchomości – inne

Pełnomocnictwo do administrowania nieruchomością:
DOC PDF

Porozumienie o zasadach najemnych rozliczeń:
DOC PDF

Statut wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości:
DOC PDF

Umowa administracja nieruchomością:
DOC PDF

Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości:
DOC PDF

Umowa zarządzania nieruchomością wspólną przez zarządcę:
DOC PDF

Wezwanie do wydania nieruchomości:
DOC PDF

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa w odrębną nieruchomość:
DOC PDF

Wniosek o zniesienie współwłasności kamienicy:
DOC PDF

Inne

Deklaracja o wysokości dochodów do wniosków o dodatek mieszkaniowy:
DOC PDF

Deklaracja wekslowa:
DOC PDF

Pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu:
DOC PDF

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej:
DOC PDF

Umowa pożyczki między osobami fizycznymi:
DOC PDF

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód:
DOC PDF

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
DOC PDF

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku:
DOC PDF

Pozostałe wnioski i pisma

Pozew o wydanie nieruchomości:
DOC PDF

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej:
DOC PDF

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
DOC PDF

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
DOC PDF

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew:
DOC PDF

Jesteś w tej chwili offline